forex.wf forex forum binary options trade - Forex - Kinh Nghiem Choi San Vang Gráficos
  • Welcome to forex.wf forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Kinh Nghiem Choi San Vang Gráficos

Started by admin, Aug 20, 2020, 02:06 pm

Previous topic - Next topic

admin

Kinh Nghiem Choi San Vang Gráficos Forex.
Nu cc bn tm li khuyn, b quyt thnh cng trong ut - kinh doanh Forex, bn s thy nhiu bi vit ni rng cn phi tch ly kinh nghim thc t th mi ut hiu qu c, nhng ci kh l mt Forex Trader mi, Não há nada a ver com o que você sabe. Ch ny chia s mt s phng php c bn bn dn thn thp c nhiu kinh nghim hu ch. 1. Luyn tp giao dch trn ti khon o DEMO Ti khon ol khng gian th nghim cc chin thut giao dch Estratégia de negociação hiu qu v h hon ton khng tn ph, nhiu bn mi tm hiu th trng Forex li b qua giai on luyn tp ny M ch dnh chng 1 tun trade th, sau b vo c nghn usd trade tht, qu tht ri ro khn lng, trn ti khon demo th thng m to ra tm l ch quan, ngh l giao dch trn ti khon tin tht cng y Nh vy thi nn c np tin vo kim tin cho nhanh, khng phi chi tin o na 2. Thng k hiu qu giao dch trong c qu trnh. Khi oi lm sao bn bit chc rng phng php kinh doanh ca mnh mang li li nhun n nh, nhiu ngi bo l hin trong ti khon ang c li, v nu oi thh anh (ch) c thng xuyn phn tch bng thng k bit Tl thng l bao nhiu khng th como khng quan tm n iu ny, thc t nhiu ngi ch mong mun kim tin nhanh v min sao chung cuc c li l vui ri, khng cn phi phn tch xem ti sao mnh thng cng nh nguyn nhn Thua l rt kinh nghim. 3. Th nghim chin thut giao dch mi C mt cuchm ngn ni ting ni rng Nu bn ch lm nhng vic c th kt qu vn u kh Vng, eu não sei o que você está procurando. Nu sauttm tt gian Trading, khong t nht l 6 thng, s lng giao dch ln mtl thng li thp hn 50 feno mc dtl win cao hn 70 nhng rt cuc vn bm ti khon th PHI DNG LI nghin cu nguyn nhn v tm ra Mt chin thut MI, ng c chp vi nguyn tc giao dch c, khi cng trade ch cng thua lm thi Kinh nghim lmt khi nim tru tng, ch cc sau thi gian kh luyn, nhiu kin cho rng cc kinh nghim thc t cn Phi tht bi hay phi b vohhhvnn, htny hon ton sai, bn c rt nhiu c oi t trang b kin thc v kinh nghim cho bn thn khi chu kh ut thi giao dch trn ti khon o Demo. Trc khi bc vo cuc chin khc iluminado trn thng trng FX, Forexcanban tng dnh ra 1 nm tri, qung thi gian ch c - hc v luyn tp. Sang nm sau mi bt u vi ti khon Mini vn 500 p dng nhng g mnh hc c. Nhng kinh nghim qu bu sau 1 nm mang li thnh cng cho ngy hm nay. Ti liu tham kho: Hng dn cch m ti khon o DEMO Chc cc bn tch ly c nhiu kinh nghim v thnh cng trong ngh kinh doanh Forex Kinh nghim v b quyt trade thng 80 lnh. C 2 phng php trade. Comércio theo d bo. Khuyn co. Vic ny ti ngh cng ging nh nh bc. V ngay nh c d bo kh tng vi bao nhiu nh khoa hc. Meu mc cn sai ni chi n vic d bo gi Forex. N o nd e n t e n n o m e s n u n tio v ta bit trn Forex ton cu balance l 0 tc tin t ti trader ny chy sang ti trader khc v hn na y l ng thi ca con ngi. Ty thuc vo tm l v cc quyt nh c nhn. Nht l ca cc supertrader vi vn ln v order vi s volume khng. Chnh h l ngi quyt nh cho gi ln hay xung. Ta thy rt r vic khuynh o gi ca cc super comerciante ny khi vocc thi im gi git ln xung. Thanh bar gi (r nht l trong M30). Cng 1 bar chy t xanh cantou v ngc li v ai d on c trc khuynh hng no s thngv bin dao ng ca 1 bar c khi ln n 60 pips. Ta xui vo lnh gp lc th ng no ta cng thua v ta hay thng stoploss 30 pips. Lnh theo compre frete de feno e coloque-o no mercado com uma grande variedade de produtos. Quy lut c ln nut c b trong th trng. Ngay cc Broker m qua ta t lnh h cng chnh l cc supertrader. Cc bn ngh th no khi h b tin thng ra t chc cc Forex ball. Mc ch ca h lmnhn ti v trade cho h hoc h theo di ncp método ca tay trade gii phc v cho vic siutrade ca h. Bn no trade th trc y cng chi chng khon vn. Bn do que cng ty chng khon vic t doanh l chnh ch tin hu hng (espalhar) lm sao b p ni chi ph. V nu cc broker l supertrader. Thnhng t vn h a ra cho mnh liu c khch quan hay khng. Mi ngi thng th ai l k thua. Quy lut ca Forex l tin chy t ti trader ny sang ti ca trader khc. Ta thua th h mi thng. Lu lu mnh thng c 1 lnh theo d bo. Mnh rt feliz. Mnh cm thy h d bo qu Ok. Nhng mnh th lm balance li xem. Mnh thua bao nhiu lnh. D bo th ng vi kt qu cui cng v d nh gi ln hoc comprar ti8230 lucro ti8230 stoploss ti8230. Nhng c bao gi gi i 1 ng thng t im ta buy n im ta profit khng. Ng gi lng no quo xung bao ln v cha n lc ta profit th ta b stoploss. Kt qu cui cng th ng nhng trn ng i n kt qu bao nhiu trc tr. Ta c th i n kt qu cui cng khng. Ti xin ly v d: Ta bit t Saigon ra Vng tu 125 Km. O meu xt pht. Thy ch n. Qu d phi khng. Ta chun b i bng 1 chique xe c tng khng bin s khng giy t. Khng bng li. Xc xut ta thnh cng l bao nhiu. Khng k n vic xe h. N lp. Toque o bb de CSGT, e você está lendo. Vic ta compre ti8230 lucro ti 8230 stoploss ti8230 cng ging h v d trn. Trade theo k thut: Da trn nhng ch bo (gráfico) ang ni ln c th nhng g ang xy ra, nng theo chiu th trng thi im comércio tc l nm na ta n theo cc supertrader. Trade kiu ny l lt sng intraday. Th trng Forex cng ging nh mt bin, khng lc no phng lng. C sng para. Sng nh. C sng m. Sng con. Cng nh 1 tay lt vn chuyn nghip. Phi c 1 trnh c chuyn mn cao. Você não sabe o que fazer? U sng m vo. Por isso, estou tentando falar sobre o que você está procurando, e você pode ver o que é o que você está procurando. Você pode ver o que você está procurando. Diga-lhe: 1 cch nh nhng m p xung nhn chm ta. Trong Forex l lc oi. Cc bn c bao gi thy 1 cy bar i ln ri dng bo cho ta close cha N t xanh qua hoc t qua xanh trong chp mt. Lc no ng gi vn b dn co gia 2 khuynh hng ln v xung. Eu sou um 2 nhm supertrader bn mun cho em um mun ko xung. Ni v phng php trade. Th ai khi vongh trader cng hc. Nghin cu. Cc comerciante ai cng nm longo cc t fibo. Rsi. Macd vv. Nhng t tng kt li cho n por gi c my ngi vntrader ca ta thnh cng. C bn 1 iu l vntrader ca ta l tradutor intraday vi vn nh v n thua ngay trong phin. Cn cc chng trnh. Método theo sch v l dnh cho cc trader nc ngoi v 1 período c th l 1 thng. Feno 1Q 1 nm. N cng ging nh bn mun dng my bay Boeing Intercontinental m bay t qun 1 sang qun 2. Bn c thy cc ti liu a s u l dch t nc ngoi v período u l month hay Q khng. Ngoi ra mi loi chart trn MT4 u c ci nhc ca n. Nu ni ch theo cc chart trn MT4 m trade c th c l chng ta giu hn Murdochv lm thy Warrent Buffet v k c b Lagarde ca IMF cng phi mua nhang n n xin lm t ca ta. Phi bit cch iu chnh li cc parâmetro cho ph hp vi kiu comércio intradiário ca ta Phi vn dng ht tt c nhng g ta c trong tay do MT4 cung cp. Phi bit kt hp cc chart li. Ti theo trng phi intraday v ti theo período 30 pht. Ti c th bit trc 1 período tc 30 pht ti ci g s xy ra. Em hoc xung. Ordem do Ti e aproveite o passo nh. Ti ganha 10 pips. Stoploss 20 pips 1 lnh v 1 ngy ti c th vo t 2 n 5 order. Xc xut hin nay l thng 80 Sau khi takeprofit. Nu nhn thy sng cn kh nng eu douto na ponta do tênis 1 lnh v khng bao gi ti tham lam nhi lnh th ba. Bo v nhng g mnh c c. C th ngh y l c con. Nhng th lm 1 php tnh. 1 lote ngoi t. 1 pip 10 USD Comércio 1 lote, alavanca 1100. Conta 1000 usd c th to ton trade 1 lot. T l 82. thng 8 order 80 pips thua 2 order 40 pips vy ti cng cn lucro 40 pips x 10 usd 400 usd. Cth m nhn em Ti quan nim trade cng nh bt c ngoi bin y him nguy. Trn u th bo t (gi ln xung do tin tc) v di bin y c mp (ga ln xung theo sng do cc supertrader para ra do vic overbuy hoc oversell trong 1 período ngn). Negociar as coisas que estão no mercado, como é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer. Bt st b. Ng trn b thy pulmão c l lao ra kim cht t ri quay li b ngay cho e tonelada. Trnh por c mp ang chc ch v khng s bo t. Ti trade nhiu nm nay v nghin cu nhiu method. Ng nhin l thua cng nhiu. V trong qu trnh trade ti t sn lc ra cho mnh 1 método da vo k thut. K nng c c v hi cc ng ngon nghoo ang chy trn display. Cc gráfico l trang sch m cho mi ngi. Vn ca chng ta l c c c v hiu c chng mun ni cho ta iu g khng. I siu m. Ta nhn monitor ta khng hiu g ht. Nhng v bc s siu m vi chuyn mn c c u l thai nhi trai, gi. Bao nhiu kg. C g bt thng khng ci bu l lnh tnh cancer do feno. C c c biu Forex cng phi nh vy. Tira 1 lc 14 gráfico. V ng nhin nhng chart ti iu chnh parâmetro li cho ph hp kiu comércio wave-intraday. N nay sau 6 thng th nghim. Ordem ca ti thng t l 87 ng nhin sch v l c bn nhng vn dng n vo nh th no Ch ring ng Stochastic. Ai cng bit xanh trn l i ln. Trn l hng i xung qua li gia 2 bin 20-80. Nhng cng 1 em qua li 20-80 c lc n mang theo c 30 pips. C lc n ch mang theo 3 pips. C lc n quay ngc li v ta b stoploss. Ti v ng Stoch nh 1 c gi a ng nh. Khng c n ta khng trade v n l ng duy nht trong h thng chart cho ta bit hng i sp ti nhng cng nh c a ng nh lc vui th c ta a ta mt ci vo cantar sng. Lc c nh ngi yu th c chy vng vo ht ngu ngao. Lc gin ngi yu ra gia dng c lt xung cho khch xung sng. Sch dy 2 ng MA ct nhau l buy hoc vendido. Nhng c lc n va ct theo hng buy. Faça uma compra e receba o n. ° s ngc chiu lun v ta b stoploss. N c cta qua ri n cng c theo 1 ng thng m i ln hay xung u. N i hnh gp khc v nhng lc n gp khc li l ta b stoploss. Sng intraday l do cc super trader h por cc minitrader nh chng ta. V ng nhin khng bao gi h cho ta bit nh ca h. Nhng c bn 1 iu l cc chart chy c lp. H c th dn lnh lm cho cc chart bo sm bom nhng h khng th no b hn ng i ca n. H c th ra nhiu n gi la chng ta. Ai trade u nhn xt khi ng gi git rt d l chun b No hoo xung. V volume tng vt. Nhng ai bit No heno xung, ng gi chu i theo tendência cha feno cn git tip v my ngy nay bin git ca n l 30 n 50 pips trong 1 cy bar m30. Tc trong 30 pht. I mu t xanh qua ri qua xanh v ta b stoploss. Gráfico de Hn na c nhiu cng chy 1 lc v da theo c tnh tng chart. Tng ng c ci nhc ci u ca n v chng chy khc nhau nhng cng c lc c im chng cng bo ng nht vi nhau. L im ng c th cho ta bit gi s ln hay xung tht trong 1 período sp n. Período la do ta chn. M5. M15. M30 hoc H1 m chnh cc parâmetro ca gráfico. Quan trng nht l phi chnh cc parâmetro cho ph hp vi thi gian trade. Lc u mi trade ti x dng 1 laptop. Ri khi i dn theo hng k thut ti phi chuyn sang monitor Pc v exibir laptop qunh khng cc cc ng gráfico vc tng dn theo cng vic ti phi xi loi monitor 24 polegadas v chy 1 lc 14 gráfico v cpu phi tht mnh. V Canção da canção de ti chy 2 pc 1 lc. 1pc ti chy cc chart theo parâmetro ring ca ti. 1 pc ti chy cc chart theo parâmetro padrão xem cc supertrader h ra n gi d chng ta nh th no. C 1 s khc bit rt ln khi ta thay i cc parâmetro. Oi, meu comércio, você pode usar o padrão de xuyn b mc li khi. Virem-me na hora de comprar o n. ° da rede, você é o xung. C 1 s khc bit rt ln gia cc Chart ca ti cc Chart chy theo default. C khi chng tri ngc nhau. Ti xin ly 1 v d c th v st sng vi chng ta. Hc li to. C ai vi m l thuyt trng dy m ra ng li c khng. Xin gp mt s nh vi cc bn trader Mong cng nhau trao i chia s kinh nghim. Pham Long Email. Longkhangphamyahoo.